Cập nhật 27/10

Từ 27-10-20

X2 THẺ ZING

► Thời gian diễn ra sự kiện: ngày 30/10, 06/11
► Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5
► Cách tham gia: Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện trong ngày diễn ra sự kiện

Giao Diện Chính Sự Kiện:

► Nội dung:
- X2 Thẻ Zing chỉ có thể nạp trong giao diện này (chỉ áp dụng bằng cách nạp thẻ Zing).
- Có thể nhấp vào hộp quà để xem phần thưởng của các mốc nạp.
- Khi nạp sẽ nhận được x2 Gem và phần quà thêm từ hộp quà (không tính vào tích lũy nạp và nạp từ túi dư sẽ không được tính).

► Phần thưởng thêm:

Gói nạp

Hộp Quà

50k

Gem * 1000, Vé Cao Cấp * 1, Bình Phong Ấn * 3

100k

Gem * 2000, Vé Cao Cấp * 2, Bình Phong Ấn * 6

200k

Gem * 4000, Vé Cao Cấp * 3, Bình Phong Ấn * 12

500k

Gem * 10000, Vé Cao Cấp * 5, Bình Phong Ấn * 30