Cập nhật 29/09

Từ 29-09-20

Thẻ Tháng 10

Thẻ Tháng
Trị giá
Thưởng
Bạc
50.000 VNĐ
Quỷ Song Sinh
Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)
Vàng
200.000 VNĐ
Thủ Vệ Tay Gấu
Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

► Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động

► Chú ý:

• Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn
• Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần
• Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.