Cập nhật 29/09

Từ 29-09-20

Vòng Quay Lễ

► Thời gian: Sau bảo trì ngày 29/09/2020 – 23h59 12/10/2020. 0h00 13/10 sẽ kết thúc sự kiện.
► Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5
► Cách tham gia:
Các đấu thủ nhấp vào Vòng Quay Lễ► Nội dung:
• Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.
• Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.
• Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.
• Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.
• Mỗi 20K nạp gói Gem cơ bản sẽ nhận được 1 Vé Vòng Quay (có cộng dồn tích lũy). Vé Vòng Quay có thể sử dụng để tham gia vòng quay (ưu tiên sử dụng Vé nếu có).