Cập Nhật 30/03

Từ 30-03-21

Cập nhật thưởng 7 Ngày Đăng Nhập Server Mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 30/03/2021
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả server mới bắt đầu mở từ ngày 30/03
♦ Tham gia: Nhấp vào biểu tượng Điểm Danh

• Cập nhật phần thưởng 7 ngày đăng nhập dành riêng cho Server Mới:

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

1

Gold

20000

Thẻ Tím

20

Thẻ Vàng

20

Gem

100

2

Gold

20000

Thẻ Quyết Đấu

20

Thẻ Sinh Tử Lệnh

20

Thiệp Mời Thi Đấu

20

3

Gold

20000

Ma Tinh Guild

10000

Vi Mạch Đa Chiều

10

Ảo Tinh

5000

4

Gold

20000

Lôi Nhã Vàng

100

Lôi Nhã Bạc

200

Bình Phong Ấn

10

5

Gold

20000

Thẻ EXP-Nhỏ

40

EXP Vip

20

Thẻ EXP-Lớn

80

6

Gold

20000

Mảnh Hồn Viễn Cổ

200

Đá Di Tích

200

Đá Hư Vô

150

7

Gold

50000

Huân Chương Hoàng Gia

200

Vé Cao Cấp

10

Gem

200