CẬP NHẬT NGÀY 22.10: HỒN VĨNH VIỄN LÀ MƯA LÀM ...

Từ 21-10-19

Event Kí Ức Tình Bạn


- Thời gian áp dụng:
Sau bảo trì ngày 22/10/2019 – 23:59 ngày 04/11/2019

- Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

- Nhấp vào Button Sự kiện


- Để vào giao diện Kí Ức Tình Bạn


Giao diện chính của sự kiện

 

Cách thức tham gia:

  1. Thời gian nhận mảnh: Sau bao trì ngày 22/10/2019 đến 23h59 04/11/2019.
  2. Thời gian đổi thưởng: Sau bao trì ngày 22/10/2019 đến 23h59 07/11/2019.
  3. 0h00 ngày 08/11/2019 kết thúc sự kiện.
  4. Có 4 loại Tìm Kiếm Kí Ức:

-          1 lần: Tốn 50 Gem -> Nhận 1 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 1 Điểm Tình Bạn.

-          10 lần: Tốn 500 Gem -> Nhận 10 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 10 Điểm Tình Bạn.

-          50 lần: Tốn 2400 Gem -> Nhận 50 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 50 Điểm Tình Bạn.

-          100 lần: Tốn 4800 Gem -> Nhận 100 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 100 Điểm Tình Bạn.

  1. Sử dung Điểm Tình Bạn để đổi quà sẽ chuyển thành Điểm Kí Ức Thất Lạc cá nhân và góp vào Kí Ức Thất Lạc Toàn Server.

 

  1. Kết Nối Kí Ức:

-          Sử dụng 20 Mảnh Kí Ức Nhân Vật để ghép thành 1 Kí Ức Nhân Vật tương ứng để đổi thưởng theo tầng.

-          Để đổi thưởng tầng cao hơn yêu cầu phải đổi thưởng ở tầng trước. Có tổng cộng 12 tầng.

 

 

  1. Toàn Server:

-          Bệ Thờ Kí Ức: Các Mảnh Kí Ức Nhân Vật có thể góp vào mốc chung. Đủ số lượng mảnh toàn server sẽ được nhận thưởng. Có thể nhấn vào hình ảnh Mảnh Kí Ức Nhân Vật để xem phần thưởng sẽ nhận được.

-          Điểm Kí Ức Thất Lạc Toàn Server: Khi đạt đủ mốc Điểm Kí Ức Thất Lạc toàn server có thể nhận thưởng. Có 3 kiểu nhận thưởng: nhận miễn phí, điểm Kí Ức Thất Lạc cá nhân đạt, nạp trực tiếp để nhận.

 

 

 

  1. Shop Ký Ức:

-          Quà Mỗi Ngày: Mỗi mốc chỉ được nạp 1 lần mỗi ngày. Để nạp mốc kế tiếp yêu cầu phải nạp mốc trước.

-          Shop Kí Ức: Không giới hạn số lần mua.

 
 

  1. Tất cả các Mảnh Kí Ức Nhân Vật, Kí Ức Nhân Vật, Điểm Tình Bạn, Điểm Kí Ức Thất Lạc sẽ biến mất sau khi hết sự kiện.
  2.  

-          Tham gia tính năng Vượt Ải để nhận Mảnh Kí Ức Nhân Vật. Ở Vượt Ải của nhân vật nào sẽ có tỉ lệ nhận được mảnh của nhân vật đó. Chỉ rớt mảnh trong thời gian diễn ra sự kiện, kết thúc sự kiện sẽ không rớt.

-          Tùy vào độ khó tỉ lệ rớt sẽ được tăng lên. Các mốc ải cuối tăng rất cao tỉ lệ rớt mảnh nhân vật. Các mảnh nhân vật hiếm (không có trong 9 ải cơ bản) có tỉ lệ thưởng thêm khi vượt ải (bất kỳ độ khó nào).

-          Tham gia Vượt Ải càng nhiều càng dễ sưu tập tất cả các mảnh nhân vật. Tối đa 1 ngày có 5 lần Tạo Lại và 5 lần Càn Quét

     Các Mảnh kí ức Nhân Vật có thể được tăng qua Guild. Không gới hạn tặng.

 

Nhanh tay sưu tập các mảnh nhân vật và chia sẻ với các bạn đồng hành trong YugiH5 nào.