CẬP NHẬT NGÀY 30.09: META HẮC VŨ

Từ 29-09-19

Quỹ Ưu Đãi Server Mới

Quỹ Ưu Đãi Server Mới

Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ khi tham gia server mới

Thời gian diễn ra sự kiện: Sau bảo trì ngày 30/09/2019

Sau khi tham gia server nhấp vào Hoạt Động

 

 

Cách thức tham gia:

-        Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14, ngày 15 đến ngày 28 của server của server mới.

-        Nạp 200K mỗi ngày đăng nhập sẽ có thể nhận thưởng.

-        Có thể nạp gói Gem cơ bản để điểm danh bù cho các ngày bị bỏ lỡ.

 

Quỹ Hoàng Gia

 

Ngày

Phần Thưởng

1

10  Huân Chương Hoàng Gia

2

10  Huân Chương Hoàng Gia

3

10  Huân Chương Hoàng Gia

4

10  Huân Chương Hoàng Gia

5

10  Huân Chương Hoàng Gia

6

10  Huân Chương Hoàng Gia

7

10  Huân Chương Hoàng Gia

8

10  Huân Chương Hoàng Gia

9

10  Huân Chương Hoàng Gia

10

10  Huân Chương Hoàng Gia

11

10  Huân Chương Hoàng Gia

12

10  Huân Chương Hoàng Gia

13

10  Huân Chương Hoàng Gia

14

20 Huân Chương Hoàng Gia

 

Quỹ Đá Quý

Ngày

Phần Thưởng

1

400 Gem

2

400 Gem

3

400 Gem

4

400 Gem

5

300 Gem

6

300 Gem

7

300 Gem

8

300 Gem

9

200 Gem

10

200 Gem

11

200 Gem

12

200 Gem

13

200 Gem

14

200 Gem

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ Di Tích

Ngày

Phần Thưởng

1

100 Mảnh Hồn Viễn Cổ

2

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

3

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

4

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

5

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

6

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

7

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

8

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

9

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

10

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

11

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

12

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

13

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

14

50 Mảnh Hồn Viễn Cổ

 

Giảm giá ở các shop trong 28 ngày ở server mới:

 

Từ ngày 1 – 7 của server:

-        Shop Ông Nội: 50%

-        Shop Tích Lũy: 40%

-        Mở Rộng Nhân Vật: 40%

-        Gói Bài Lôi Nhã (chỉ tính khi mở bằng Gold): 30%

-        Di Tích Cổ Đại (chỉ tính khi mở bằng Gold và Gem): 30%

-        Gói Nâng Cao: 40%

-        Shop Hư Vô: 30%

-        Shop Hoàng Gia: 30%

-        Gói Bài Gold: 30%

 

Từ ngày 8 – 14 của server:

-        Shop Ông Nội: 40%

-        Shop Tích Lũy: 30%

-        Mở Rộng Nhân Vật: 30%

-        Gói Bài Lôi Nhã (chỉ tính khi mở bằng Gold): 20%

-        Di Tích Cổ Đại (chỉ tính khi mở bằng Gold và Gem): 20%

-        Gói Nâng Cao: 30%

-        Shop Hư Vô: 20%

-        Shop Hoàng Gia: 20%

-        Gói Bài Gold: 20%

 

Từ ngày 15 – 21 của server:

-        Shop Ông Nội: 30%

-        Shop Tích Lũy: 20%

-        Mở Rộng Nhân Vật: 20%

-        Gói Bài Lôi Nhã (chỉ tính khi mở bằng Gold): 10%

-        Di Tích Cổ Đại (chỉ tính khi mở bằng Gold và Gem): 10%

-        Gói Nâng Cao: 20%

-        Shop Hư Vô: 10%

-        Shop Hoàng Gia: 10%

-        Gói Bài Gold: 10%

 

Từ ngày 22 – 28 của server:

-        Shop Ông Nội: 20%

-        Shop Tích Lũy: 10%

-        Mở Rộng Nhân Vật: 10%

-        Gói Nâng Cao: 10%