CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI: MỪNG SINH NHẬT YUGIH5

Từ 16-12-19

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Cập Nhật Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

 

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

800 Gold

5

300

1 Mảnh Ghép UR

10

75

5 Bình Phong Ấn

5

300

10 Thẻ Vàng

5

300

10 Đá Hư Vô

10

100

4 Vé Càn Quét

10

300

4 Vé Tạo Mới

15

300

750 Mảnh Hồn Viễn Cổ

1000

2

3 Thẻ Quyết Đấu

10

100

3 Thiệp Mời Thi Đấu

5

100

1 Vua PSY-Z

500

3

1 Trang Bị PSY-A

300

3

1 Trang Bị PSY-B

300

3

1 Dịch Chuyển Cấp Tốc

300

3

1 PSY Mạch Kín

500

3

1 Địa Ngục Vĩnh Hằng

500

3

1 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

300

3

1 Phá Hủy Rút Bài

500

3

1 Sức Lửa Vĩnh Hằng

500

3

 

Vòng Quay Lễ

-        1 lần quay: 200 Gem

-        10 lần quay: 2000 Gem