CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI: MỪNG SINH NHẬT YUGIH5

Từ 16-12-19

Online Nhận Quà Sinh Nhật

Online Nhận Quà Sinh Nhật

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 17/12/2019 – 23:59 ngày 30/12/2019

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

Nhấp vào button Hoạt Động

  

Cách thức tham gia:

-  Thời gian mở: 21-22-23/12/2019.

-  Mỗi ngày đăng nhập online đủ thời gian yêu cầu sẽ có thể nhận thưởng.

-  Nhận thưởng đủ 3 ngày sẽ có thể ghép mảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Yugi 2 Tuổi để nhận thưởng.