CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI: MỪNG SINH NHẬT YUGIH5

Từ 16-12-19

Vòng Quay Lễ

Vòng Quay Lễ

Thời gian: Ngày 24/12/2019 – 23h59 ngày 30/12/2019

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5

Các đấu thủ nhấp vào Vòng Quay Lễ

 

Cách thức tham gia:

- Thời gian diễn ra: 24/12/2019 –> 23h59 30/12/2019.

- Quay 1 lần tốn 500 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.

- Quay 10 lần tốn 5000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.

- Mỗi phần thưởng trong vòng quay có số lần nhận giới hạn. Khi hết số lần nhận sẽ không thể quay ra phần thưởng nữa.

- Mỗi 100 lần quay sẽ đổi sang vòng quay kế tiếp. Có 3 mốc vòng quay.

- Mỗi vòng quay khi đạt mốc cao nhất sẽ làm mới trở về vòng quay đầu tiên. Tối đa tổng cộng 3 vòng trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Tham gia đủ cả 3 vòng quay, sự kiện sẽ kết thúc.