Chuỗi Cập Nhập Tháng 02/2019

Từ 24-01-19 đến 19-06-19

Điểm danh tháng 2

Quý bài thủ thân mến,

Mỗi ngày đăng nhập, các bài thủ vào game sẽ nhận được 1 phần quà điểm danh. Ngày nào các bài thủ không vào game, thì ngày hôm sau sẽ nhận bù điểm danh bằng cách tốn 1 số Gem nhất định. Như sau:

 
-Phần thưởng bài:

 

-Chú ý: Ở 1 số mốc điểm danh, nếu đạt cấp Vip thì quà ngày đó sẽ nhận x2