Chuỗi Cập Nhật Ngày 23/11

Từ 22-11-18

Avatar chibi động mới

Quý bài thủ thân mến,

Sau cập nhật sau bảo trì ngày 23/11/2018, BĐH sẽ update thêm 1 Avatar động chibi mới để tăng sự thú vị khi trải nghiệm game. Quý bài thủ cùng xem qua nhé!

  1. Avata động Chibi Ishizu
  • Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ đang tham gia game YugiH5

-Giới thiệu avata động mới:

  1. Avata tĩnh: