Chuỗi Cập Nhật Ngày 23/11

Từ 22-11-18

Gói bài Tổng Hợp & Mở Rộng

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5
  •  Thời gian diễn ra sự kiện:

-23/11 - 25/11: Mở Rộng Ryuzaki

-23/11 - 29/11: Gói Bài Tổng Hợp 3

-26/11 - 29/11: Mở Rộng Ryota

-30/11 - 2/12: Mở Rộng Phù Thủy

-30/11 - 6/12: Gói Bài Tổng Hợp 4

-3/12 - 6/12: Mở Rộng Rồng

-Để vào giao diện chính của sự kiện : Vào Tiệm Bài

 

-Giao diện Chính của Sự kiện:


-Trong thời gian tương ứng với mỗi sự kiện. Các bài thủ có thể tham dự mở nhiều bài hỗ trợ củng cố cho bộ bài thi đấu của mình.

Yugi H5