Chuỗi Cập Nhật Ngày 23/11

Từ 22-11-18

Shop Thần Tích - Lôi Nhã VIII

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5
  • Thời gian diễn ra sự kiện: Sau Update Ngày 23/11/2018

-Để vào giao diện chính của sự kiện :  Vào Tiệm Bài-Giới Thiệu 1 số lá bài:

 

Yugi H5