Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Shop Hư Vô Lôi Nhã VIII

Giới Thiệu

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5
  • Thời gian diễn ra sự kiện: Sau Update Ngày 26/10/2018

-Để vào giao diện chính của sự kiện : Vào Tiệm Bài


 

-Giới Thiệu 1 số lá bài:


Yugi H5