Chuỗi sự kiện 06/08/2019

Từ 05-08-19

Gói bài Tổng Hợp & Mở Rộng

Gói bài Tổng Hợp & Mở Rộng

Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5

 

Thời gian diễn ra sự kiện:

06/08 - 08/08: Mở Rộng Judai

06/08 - 12/08: Gói Bài Tổng Hợp 1

09/08 - 12/08: Mở Rộng Chiến Binh

13/08 - 15/08: Mở Rộng Ryota

13/08 - 19/08: Gói Bài Tổng Hợp 4

16/08 - 19/08: Mở Rộng Phù Thủy

Để vào giao diện chính của sự kiện : Vào Tiệm Bài

 

Giao diện Chính của Sự kiện:


Trong thời gian tương ứng với mỗi sự kiện. Các bài thủ có thể tham dự mở nhiều bài hỗ trợ củng cố cho bộ bài thi đấu của mình.