Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Cập Nhật Thành Tựu Cấp 100 Nhân Vật Ishizu

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 25/06/2019

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

 

Cập nhật thành tựu và lá bài ở cấp 100 của nhân vật Ishizu


Hình ảnh và thông tin lá bài:

Các nhân vật đạt cấp 100 giờ đây sẽ được tăng LP thành 12000 ở các tính năng để cân bằng hơn với việc phải sử dụng bộ bài 60 lá.