Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Event Bảo Vật Ngàn Năm

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 09/07

Nhấp vào biểu tượng của Event để tham gia


Giao diện chính của sự kiện


Cách thức tham gia
1.Thời gian diễn ra sự kiện Tầm Bảo Tháp: Sau bảo trì ngày 09/07 - 23:59:59 ngày 22/07.

Thời gian nhận mảnh từ Đấu Trường, Đấu Banlist: Sau bảo trì ngày 09/07 - 23:59:59 ngày 22/07.

Thời gian Ghép Mảnh, đổi Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tầng: Sau bảo trì ngày 09/07 - 23:59:59 ngày 25/07.

0h00 ngày 26/07 sẽ kết thúc sự kiện, tất cả các mảnh ghép sẽ bị xóa. Các bài thủ lưu ý thời gian để đổi thưởng.

2. Cách nhận mảnh ghép:
- Tham gia Quyết Đấu sẽ nhận được mảnh ghép ( tối đa 1 ngày nhận được 100 mảnh).
- Tham gia Đấu Banlist sẽ nhận được mảnh ghép ( tối đa 1 ngày nhận được 100 mảnh).
- Tham gia Tầm Bảo Tháp sẽ nhận được mảnh ghép.
 20 Mảnh Ghép Pharaoh có thể ghép được thành một Bảo Vật Pharaoh để đổi thưởng.


3. Tầm Bảo Tháp:
- Gồm 9 tầng, bắt đầu từ tầng 1, kết thúc khi đấu thủ đạt được tầng cuối.
- Mỗi lần tầm bảo sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên tại tầng đang đứng.
- Nhận thưởng ở góc trái của tầng đang đứng sẽ được lên tầng tiếp theo.
- Nhận thưởng ở góc phải của tầng đang đứng sẽ bị hạ xuống tầng dưới.
- Mỗi vật phẩm ở mỗi tầng có số lần nhận giới hạn. Nhận hết số lần giới hạn sẽ không thể nhận được nữa.
- Tầm bảo đạt số lần nhất định mỗi ngày có thể nhận thưởng. Qua ngày sẽ làm mới.

4. Dùng các mảnh ghép nhận được khi tham gia hoạt động để đổi thưởng ở các tầng hoặc đổi trực tiếp.
 Lưu ý đổi thưởng tầng cao hơn cần đổi thưởng tầng thấp trước và mỗi tầng chỉ đổi thưởng được 1 lần.

5. Các Mảnh Ghép Pharaoh không tặng được cho nhau.
6. Số lượng mảnh ghép nhận được từ sự kiện là ngẫu nhiên.