Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Gói bài Tổng Hợp & Mở Rộng

Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5

 

Thời gian diễn ra sự kiện:

09/07 - 11/07: Mở Rộng Ishizu

09/07 - 15/07: Gói Bài Tổng Hợp 2

12/07 - 15/07: Mở Rộng Mai

16/07 - 18/07: Mở Rộng Bakura

16/07 - 22/07: Gói Bài Tổng Hợp 3

19/07 - 22/07: Mở Rộng Ryuzaki

Để vào giao diện chính của sự kiện : Vào Tiệm Bài

Giao diện Chính của Sự kiện:


Trong thời gian tương ứng với mỗi sự kiện. Các bài thủ có thể tham dự mở nhiều bài hỗ trợ củng cố cho bộ bài thi đấu của mình