Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Tính năng Chiêu Tài

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 09/07

Nhấp vào Sự Kiện

Để tham gia tính năng Chiêu Tài

Giao diện chính của sự kiện

Cách thức tham gia:

  1.       Thời gian diễn ra: Từ Thứ Hai – 23:59:59 Chủ Nhật hằng tuần. Qua tuần sẽ được làm mới.
  2.       Các bài thủ có thể dùng Gem để đổi ra Gold:

-        1 lần đổi tốn 100 Gem.

-        10 làn đổi tốn 1000 Gem.

  1.       Số Gold nhận được sẽ tăng theo tỉ lệ khi bài thủ đạt mốc yêu cầu.
  2.       Khi đạt số mốc sẽ nhận được rương thưởng.
  3.       Đổi Thưởng: Dùng Vé Trao Đổi kèm 1 vật phẩm với số lượng tương ứng để đổi sang vật phẩm khác.