Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Update Shop Hư Vô Và Shop Tích Lũy

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 09/07

Vào giao diện Tiệm Bài

 

Shop Tích Lũy

Shop Hư Vô