Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Điểm Danh Nhận Gói bài Tân Thủ

* Sự kiện Điểm Danh Nhận Gói Bài Tân Thủ chỉ áp dụng cho các server mới từ 14/12 trở đi. 


Thời gian diễn ra:  
sau bảo trì 14/12/2018

Đối tượng tham gia:

  • Tất cả các Bài Thủ mới
  • Điểm danh Tân Thủ đủ ngày sẽ nhận được thưởng

 

  

Phần Thưởng: 

Ngày 1:

Bẫy Quấy Nhiễu * 1

Thẻ Tím * 2

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 2:

Hầm chông * 1

Thẻ Tím * 4

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 3:

Hầm bẫy * 1

Thẻ Tím * 6

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 4:

Tấn Công Vô hiệu * 1

Thẻ Tím * 8

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 5:

Thủ Vệ Khiên Chắn * 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 6:

Dung Hợp * 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 7:

Sống dậy * 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 10:

Quái Uy Phong-Bảo Tố* 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 14:

Hà Bá *1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 18:

Kẻ Xâm Nhập * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 22:

Khiên Ngàn Năm * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 26:

Người Rồng Búa Lớn * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 30:

Mefisto * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20