[Giải đấu] YugiH5 Battle City Lần 1

Từ 15-01-18

Giải thưởng

Phần thưởng giải đấu YugiH5 Battle City Lần 1

 

Vòng 1

Khi bị loại, Đấu thủ sẽ không có thưởng.

Vòng 2:
  • 16 Đấu thủ bị loại mỗi Đấu thủ sẽ được tặng 500 Gem.
  • 8 Đấu thủ thua vòng tiếp theo, mỗi Đấu thủ được tặng 800 Gem.
  • 4 Đấu thủ thua vòng tiếp theo, mỗi Đấu thủ được nhận 1000 Gem.
  • Hạng 4: 2688 Gem + 10 Thẻ Tím.
  • Hạng 3: 3688 Gem + 20 Thẻ Tím.
  • Hạng 2: 4688 Gem + 30 Phiếu rút bài Lôi Nhã.
  • Hạng 1: 5688 Gem + Quỷ Nhập Ma + Mặt sau “Vinh Diệu Ngàn Năm”.

YugiH5Mặt sau lá bài

 

YugiH5Quỷ Nhập Ma

 

YugiH5Phiếu rút bài Lôi Nhã

 

YugiH5Thẻ Tím