Gió Thơm Sắp Lùa Về

Từ 07-07-20

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 07/07/2020

Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5

 

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 07/07 - 08/07

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 09/07 - 10/07

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 11/07 - 12/07

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 13/07 - 14/07

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 15/07 - 16/07

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 17/07 - 18/07

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 19/07 - 20/07

 

Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật

 

 

Giao diện chính của gói bài

 

 

Cách tham gia:

1 gói tốn 100 Gem

10 gói tốn 1000 Gem

50 gói tốn 5000 Gem

-  Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.

-  Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia vòng quay cao cấp.

-  Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ vòng quay.