GÓI BÀI LÔI NHÃ XX

Từ 02-03-20

Hư Vô Lôi Nhã XV

Hư Vô Lôi Nhã XV

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 03/03/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Hư Vô

Gói Bài: