GÓI BÀI LÔI NHÃ XX

Từ 02-03-20

Nạp Tích Lũy (Mới)

Nạp Tích Lũy (Mới)

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian diễn ra sự kiện:

Ngày 03/03/2020 – 23h59 09/03/2020

Ngày 10/03/2020 – 23h59 16/03/2020

Ngày 17/03/2020 – 23h59 23/03/2020

Ngày 24/03/2020 – 23h59 30/03/2020

Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động:

Giao diện chính của Sự kiện:

Các mốc phần thưởng :

Tích lũy nạp 50k: Thẻ Tích Lũy nạp x1, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x1, Kí Hiệu Obelisk x1, Hồn Mặt Trời x1, Gem x400

Tích lũy nạp 100k: Thẻ Tích Lũy nạp x2, Kho Báu Orisis The Sky Dragon 2, Kí Hiệu Obelisk x1, Hồn Mặt Trời x2, Gem x600

Tích lũy nạp 200k: Thẻ Tích Lũy nạp x5, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x5, Kí Hiệu Obelisk x2, Hồn Mặt Trời x5, Gem x800

Tích lũy nạp 500k: Thẻ Tích Lũy nạp x12, Pha Lê Linh Hồn x500, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x10, Hồn Mặt Trời x10, Gem x 1.000

Tích lũy nạp 1000k: Thẻ Tích Lũy nạp x25, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x15, Kí Hiệu Obelisk x3, Hồn Mặt Trời x15, Gem x 1.400

Tích lũy nạp 2000k Thẻ Tích Lũy nạp x55, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x20, Kí Hiệu Obelisk x4, Hồn Mặt Trời x30, Gem x 1.800

Tích lũy nạp 3000k Thẻ Tích Lũy nạp x80, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x30, Kí Hiệu Obelisk x5, Hồn Mặt Trời x40, Gem x 2.200

Tích lũy nạp 5000k Thẻ Tích Lũy nạp x150, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x60, Kí Hiệu Obelisk x15, Hồn Mặt Trời x80, Gem x 2.800

Tích lũy nạp 10000k Thẻ Tích Lũy nạp x320, Kho Báu Orisis The Sky Dragon x50, Kí Hiệu Obelisk x50, Hồn Mặt Trời x180, Gem x 3.500


Lá Bài: