KHAI MỞ VÀ SỰ KIỆN SERVER ĐẶC BIỆT 3 XỊ (15/05 ...

Từ 15-05-23

Khai mở và sự kiện server đặc biệt 3 Xị

♦ Thời gian diễn ra: Từ ngày 15/05 đến 21/05
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5 server 3 Xị

1. Nhận ngàn quà tặng tại server 3 Xị
• Thời gian diễn ra: 16h ngày 15/05
• Bài thủ khi tham gia server mới 3 Xị, vào lúc 16h ngày 15/05 sẽ trao thưởng qua thư của tài khoản. Các tài khoản tạo sau thời gian trên sẽ không thể nhận được thưởng này.
• Danh sách phần thưởng trao qua thư:
Tên vật phẩm
Số lượng
Hình ảnh
Thẻ Tím
300
Thẻ Vàng
300
Lôi Nhã Vàng
300
Lôi Nhã Bạc
300
Pha Lê Linh Hồn
300
Đá Ma Thuật
300

2. Đua top server nhận ngay bài Thần 
• Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 15/05 đến 23h59 ngày 21/05
• Trong thời gian sự kiện, khi bài thủ server 3 Xị nạp bất kì gói nạp sẽ cộng dồn tích lũy. Khi kết thúc sự kiện, bài thủ nào đạt VIP 7 và có tổng tích lũy nạp cao nhất sẽ nhận thưởng danh sách vật phẩm sự kiện.
• Quà sẽ được gửi qua thư cá nhân từ ngày 22-23/05. Bài thủ vui lòng đợi hết thời gian trao quà để nhận thưởng nhé.
• Danh sách vật phẩm thưởng đua top:
STT
Phần thưởng
Số lượng
1
EXP Siêu Cấp
100
2
Siêu Chuyển Sinh-Linh Miêu
3
3
Siêu Chuyển Sinh-Viêm Trận
3
4
Siêu Chuyển Sinh-Phượng Hoàng
3
5
Siêu Rồng Proxy
1
6
Siêu-Thuật Sĩ Băng
1
7
Ông Già Satan
1
8
Ông Già Satan-Siêu
1
9
Sấm Truyền Hư Vô
1
10
Tuyết Nữ Băng Giá
2
11
Yêu Nữ Băng Tuyết
2
12
Hóa Thân Tà Thần
1
13
Tà Thần Hóa Thân
1

3. Nạp bất kì mỗi ngày nhận meta Galaxy, Nhập hồn
• Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp bất kỳ (chỉ áp dụng 6 gói nạp cơ bản) sẽ nhận thưởng theo mốc thưởng ngày đó. Nếu đạt điều kiện nạp liên tục trong 7 ngày liên tiếp, người chơi sẽ nhận được Thẻ EXP Đại.
• Cách thức tham gia: Nạp bất kỳ 6 gói cơ bản mỗi ngày.
• Khi các bài thủ nạp đủ liên tiếp sẽ thấy dấu check mỗi ngày.
• Có thể nạp bù để nhận thưởng các ngày đã qua.
Server mới
Phần thưởng
Ngày 1
Rương Thưởng Galaxy 1 *1
Ngày 2
Rương Thưởng Galaxy 2 *1
Ngày 3
Rương Sa Đôn 1 *1
Ngày 4
Rương Ngày 4 *1
Ngày 5
Rương Ngày 5 *1
Ngày 6
Rương Ngày 6 *1
Ngày 7
Rương Sa Đôn 2 *1
Nạp đủ 7 ngày liên tục
Thẻ EXP-Đại *1

4. Đạt mốc VIP nhận Rương Đặc Quyền
♦ Đặc quyền VIP 5
• Trong 7 ngày đầu tính từ ngày mở server mới, tài khoản đạt mốc VIP 5 sẽ nhận ngay Rương Đặc Biệt gửi qua thư. Thư chứa rương sẽ tồn tại 7 ngày, sau 7 ngày thư sẽ tự động xóa.
• Khi đã nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 5, vẫn có thể nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 7.
• Khi sử dụng rương sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong rương, gồm có:
STT
Vật phẩm
Số lượng
1
DD-Lamia
3
2
DDD-Caesar Tận Thế
3
3
DD-Slime Hồn Ma
3
4
Khế Ước Nữ Võ Thần
3
5
DD-Rú Đêm
3
6
Khế Ước Lỗi
3
7
DDD-Genghis
3
8
DD-Tái Tổ Hợp
3
9
DD-Slime Ốc Xoáy
3
10
DD-Pandora
3
11
DD-Baphomet
3
12
DD-Lilith
3
13
DD-Triệu Tập
3
14
DDD-Kali Yuga
3
15
DDD-Caesar
3
16
DDD-Dharc
3
17
DDD-Beowulf
3
18
DDD-Darius
3
19
DDD-Pendragon
3
20
DDD-Abyss Tận Thế
3
21
DD-Bóng Ma
3
22
Khế Ước Cổng Địa Ngục
3
23
Khế Ước Thần Dị Giới
3
24
Khế Ước Vua Quỷ
3
25
DDD-Armageddon
1
26
DDD-Genghis Đại Đế
3
27
DDD-Tell
3
28
DDD-Caesar Đại Đế
3
29
DDD-Alexander Đại Đế
3
30
DDD-Alexander
3
31
Gilgamesh
3
32
Linh Thần-Linh Nhi
1

♦ Đặc quyền VIP 7
• Trong 14 ngày đầu tính từ ngày mở server mới, tài khoản đạt mốc VIP 7 sẽ nhận ngay Rương Đặc Biệt gửi qua thư. Thư chứa rương sẽ tồn tại 7 ngày, sau 7 ngày thư sẽ tự động xóa.
• Khi đã nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 7, vẫn có thể nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 5.
• Khi sử dụng rương sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong rương, gồm có:
STT
Vật phẩm
Số lượng
1
Lữ Bố
3
2
Lưu Bị-Gia Cát Lượng
3
3
Tào Tháo
3
4
Tôn Quyền
3
5
Triệu Vân
1
6
Giả Hử
3
7
Trương Liêu
3
8
Lưu Bị
3
9
Quan Vũ
3
10
Trương Phi
3
11
Gia Cát Lượng
3
12
Chu Du
3
13
Lỗ Túc
3
14
Đồng Minh Tôn Lưu
3
15
Ba Lần Đến Thăm
3
16
Thuyền Cỏ Mượn Tên
3
17
Mượn Gió Đông
3
18
Tiếng Thét Trường Bản
3
19
Hoa Dung Thả Tào
3
20
Tiên Tri Hư Vô
1
21
Mặt Sau Tà Thần
1