Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Đua Top Server Mới

 • Thời gian: 7 ngày đầu server mới (ngày thứ 2 mở server được tính là ngày đầu tiên của sự kiện).
 • Đối tượng tham gia: Tất cả các Bài thủ tham gia server mới mở bắt đầu từ ngày 16/03/2018.
 • Vào giao diện Hoạt Động, chọn 7 ngày Đầu Server Mới.

 • Phần thưởng: Sau khi đạt đủ điều kiện và số lượng quà phát chưa hết có thể nhận.
  • Đạt Lv 35: Khủng Long Đầu Búa x1, Thẻ Tím x2, Gold x2.
  • Phiêu Lưu Vượt Ải “Kén Tiến Hóa”, Độ khó Ác Mộng: Lửa Xuyên Kích x1, Phiếu rút bài Lôi Nhã x2, Gold x2000.
  • Hoàn thành hết Bài Tập Sơ - Trung: Thuật Sĩ Rồng Xanh x1, Bình Phong Ấn x2, Gold x2000.
  • Di Sản Pharaoh đạt 1600 (Quyết Đấu): Ảo Thuật Gia x1, Thiệp Mời Thi Đấu x2, Gold x4000.
  • Vinh Quang Pharaoh đạt 1000 (Đấu Tự Chọn): Chuẩn bị dung hợp x1, Ảo Tinh x1000, Gold x4000.
  • Guild tham gia đạt Lv2 trở lên: Thiên Sứ Song Sinh x1. Lôi Nhã Bạc x50, Gold x6000.
  • Có nhân vật thứ 2: Công Chúa Bí Ngô x1, Lôi Nhã Vàng x5, Gold x6000.