Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Gói Bài Giới Hạn

  • Thời gian: 7 ngày đầu server mới.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, sử dụng Gem mua các mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng. Mỗi gói quà chỉ mua được 1 lần trong giao diện này bằng Gem.

Giá trịGói Giới Hạn 1
Gold
Gói Giới Hạn 2
Ảo Tinh
Gói Giới Hạn 3
Bình Phong Ấn
100 Gem Yugi H5
200 Gem Yugi H5
500 Gem Yugi H5
1.000 Gem Yugi H5
5.000 Gem
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt động, chọn Quà Giới Hạn.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5