Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Gói Ưu Đãi Server Mới

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/06/2018, dành cho các server mở sau này.
 • Điều kiện: Bài thủ tham gia server mới.
 • Lưu ý:
  • Gói bài không được tính vào tích lũy nạp.
  • Gói bài này được bán tại các server mới ra mắt sau ngày 15/06/2018 trong 7 ngày đầu.
  • Sau khi mua gói, gói tồn tại vĩnh viễn đến khi đạt đủ điều kiện nhận thưởng. Nhận thưởng xong sẽ tự mất giao diện.
Gói Cơ Bản
Điều kiệnThưởng
Online 15 phút Mảnh Hồn Viễn Cổ*5, + Gem*250
Online 30 phút Vi Mạch Đa Chiều*5 + Gem*125
Online 45 phút Thẻ Tím*10 + Gem*125
Online 60 phút Mảnh Hồn Viễn Cổ*5 + Gem*125
Online 90 phút Thẻ Vàng*10 + Gem*125
Online 120 phút Vi Mạch Đa Chiều*5 + Gem*125
Online 180 phút Mảnh Hồn Viễn Cổ*5 + Gem*125
 
Gói Nâng Cao

Điều kiệnThưởng
Năng Động Tuần Đạt 100 Mảnh Hồn Vỡ Ký Ức*5 + Gem *1.000
Năng Động Tuần Đạt 200 Vi Mạch Đa Chiều*10 + Gem*500
Năng Động Tuần Đạt 300 Thẻ Tím*10 + Gem*500
Năng Động Tuần Đạt 400 Vi Mạch Đa Chiều*10 + Gem*500
Năng Động Tuần Đạt 500 Thẻ Vàng*20 + Gem*500
Năng Động Tuần Đạt 600 Vi Mạch Đa Chiều*10 + Gem*500
Năng Động Tuần Đạt 700 Mảnh Hồn Vỡ Ký Ức*5 + Gem*500
 
Gói Siêu Cấp

Điều kiệnThưởng
Quyết Đấu Liên Thắng 2 Trận Kho Báu Osiris*10 + Gem*2.500
Quyết Đấu Liên Thắng 3 Trận Kí Hiệu Obelisk*5 + Gem*1.250
Quyết Đấu Liên Thắng 4 Trận Bình Phong Ấn*5 + Gem*1.250
Quyết Đấu Liên Thắng 5 Trận Kho Báu Osiris*10 + Gem*1.250
Quyết Đấu Liên Thắng 6 Trận Bình Phong Ấn*5 + Gem*1.250
Quyết Đấu Liên Thắng 7 Trận Kí Hiệu Obelisk*5 + Gem*1.250
Quyết Đấu Liên Thắng 8 Trận Kho Báu Osiris*10 + Gem*1.250
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện Gói Quà Cơ Bản

Yugi H5 Giao diện Gói Quà Nâng Cao

Yugi H5 Giao diện Gói Quà Siêu Cấp

 

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5