Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Mời Bạn Nhận Thưởng

Yugi H5

Quý đấu thủ thân mến,

 

Tiến hành chia sẻ code mời bạn của mình hoặc nhập code mời bạn của người chơi khác để tạo quan hệ mời giúp các bạn có thêm bạn cùng chơi và đặc biệt là có thể nhận các phẩn thưởng hấp dẫn khi đạt đủ điều kiện.

Quy tắc: 

  • Mời Bạn: Gửi code cho bạn bè của bạn trước khi cấp nhân vật của họ đạt cấp 10 để họ nhập code của bạn.
  • Thưởng Thêm: Sau khi cấp nhân vật của bạn bè đạt level 30 và level 35, bạn sẽ nhận thêm thưởng mời. Mời càng nhiều thưởng càng nhiều.
  • Thưởng được mời: Sau khi khóa code của bạn, bạn bè của bạn có thể nhận thưởng.

 

Mục tiêuThưởng
Mời 1 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 30 Gem*10 + Gold*1.500
Mời 2 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 30 Gem*10 + Gold*2.100
Mời 3 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 30 Gem*10 + Gold*2.700
Mời 4 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 30 Gem*10 + Gold*3.300
Mời 5 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 30 Kỹ Sĩ Thép Gearfried*1 + Gem*10
Mời 10 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 30 Kiếm Thánh Gearfried*1 + Gem*10
Mời 1 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 35 Gem*10 + Gold*1.500
Mời 2 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 35 Gem*10 + Gold*2.100
Mời 3 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 35 Gem*10 + Gold*2.700
Mời 4 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 35 Gem*10 + Gold*3.300
Mời 5 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 35 Maha Vailo*1 + Gem*10
Mời 10 bạn có nhân vật bất kỳ đạt level 35 Người Máy Khổng Lồ*1 + Gem*10
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

Yugi H5

 

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5