Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Nạp Bất Kỳ 7 Ngày

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Điều kiện: Bài thủ tham gia server mới mở sau ngày 15/06/2018.
 • Lưu ý:
  • Với bất kỳ mốc Gem nạp sẽ được thưởng thêm dựa vào ngày Bài thủ nạp tính từ ngày mở server đó.
  • Khi nạp Gem vào game thông qua tính năng nạp gem sẽ được cộng vào sự kiện Tích Lũy Nạp.
  • Đây là mốc thưởng thêm, thưởng nhận qua Thư.
NgàyThưởngHình ảnh
1 Bình Phong Ấn*1
2 Lôi Nhã Bạc*20
3 Rương Đen*2
4 Bộ Combo 3 lá bài: Kỵ Sĩ Vệ Binh, Kỵ SĨ Hoàng Hậu, Kỵ Sĩ Quốc Vương
5 Ảo Tinh*1.000
6 Bumerang Có Xích*1
7 Vi Mạch Đa Chiều*5

 • Cách thức tham gia: 
  Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

  

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5