Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Nạp Tích Lũy

    

  • Thời gian: 7 ngày đầu kể từ khi mở server.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng.
Tích lũyThưởng
50.000 VNĐ Thẻ Exp Nhỏ*5 + Gold*2.500
100.000 VNĐ Thẻ Exp Nhỏ*10 + Gold*5.000
200.000 VNĐ Thẻ Exp Nhỏ*20 + Lôi Nhã Vàng*5 + Mảnh Hồn Viễn Cổ*10
500.000 VNĐ Thẻ Exp Lớn*15 + Lôi Nhã Vàng*12 + Gold*25.000
  • Lưu ý: Tất cả Gem nạp vào Game sẽ được tăng điểm tích lũy. Các Gói Nạp đặc biệt mua thẻ bài sẽ không được cộng dồn tích lũy nạp.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.