Mừng Máy Chủ Mới

Từ 11-07-18 đến 11-07-18

Thẻ Ngày

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Điều kiện: Bài thủ tham gia những server mới mở sau ngày 13/07/2018.
 • Nội dung:
  • Với mỗi ngày trong 7 ngày đầu mở server sẽ bán các thẻ bài tương ứng với mỗi mốc. Hỗ trợ Bài thủ có thể trải nghiệm các thẻ bài hiếm.
  • Thẻ Ngày Bạc: Sử dụng 500.000 VNĐ mua trực tiếp tại giao diện.
  • Thẻ Ngày Vàng: Sử dụng 1.000.000 VNĐ mua trực tiếp tại giao diện.
  • Thẻ Ngày Tím: Sử dụng 2.000.000 VNĐ mua trực tiếp tại giao diện.
  • Gói bài không được tính vào tích lũy nạp.
NgàyThẻ Ngày BạcThẻ Ngày VàngThẻ Ngày Tím
1 Quỷ Nghĩa Địa*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Chú Hề Mộng Mơ*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Chú Hề Sát Thủ*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
2 Phù Thủy Ảo Giác Tập Sự*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Bất Ngờ*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Uy Lực Mắt Xanh*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
3 Công Thủ Toàn Diện*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Mudora*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Rào Ác Mộng*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
4 Bẫy Không Đáy*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Kẻ Xâm Nhập*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Hồn Ma Sa Mạc*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
5 Trừng Phạt*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Cá Mập Xúc Tu*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Pháp Sư Mô Phỏng*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
6 Đảo Chuyển Thế Giới*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Ma Rồng Tử Thần*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Goblin Chặn Đường*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
7 Chuẩn Bị Dung Hợp*1
Gem*5.000
Đá Hư Vô*5
Mệnh Lệnh Tấn Công*1
Gem*10.000
Đá Hư Vô*10
Người Máy Nhân Tạo Jinzo*1
Gem*20.000
Đá Hư Vô*20
Phần thưởng Gem 5.000 10.000 20.000
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5