Phiên Bản Mới 21.07

Từ 21-07-20

Di Tích Cổ Đại XVIII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 21/07/2020.

Đối tượng Tham gia: Người chơi VIP 1 trở lên

Vào giao diện Tiệm Bài –> Di Tích Cổ Đại XVIII

 

 

Cách thức tham gia

- Tốn 3000 Gold mở 1 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 2 mảnh thẻ bài, 1 Thẻ EXP-Lớn, 2 Mảnh Hồn Viễn Cổ.

- Tốn 3000 Gem mở 10 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 20 mảnh thẻ bài, 12 Thẻ EXP-Lớn, 12 Mảnh Vỡ Ký Ức.

- Đủ 1500 mảnh thẻ bài của 1 lá bài sẽ có thể ghép và nhận thẻ bài đó.

- Có thể dùng Mảnh Hồn Viễn Cổ hoặc Mảnh Vỡ Ký Ức để thay thế cho số mảnh ghép bị thiếu.

- 1 Mảnh Hồn Viễn Cổ thay cho 1 mảnh thẻ bài. 1 Mảnh Vỡ Ký Ức thay cho 2 mảnh thẻ bài.

 

Gói Bài:

 

 

Hình ảnh các lá bài: