Phiên Bản Mới 21.07

Từ 21-07-20

Thẻ Tháng 8

Thẻ Tháng

Trị giá

Thưởng

Bạc

50.000 VNĐ

Sư Tử Bồ Công Anh

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng

200.000 VNĐ

Quái Điểu Halloween

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

 

Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động

 

 

 

Chú ý:

-  Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn

-  Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần

-  Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.