Phiên bản tháng 11

Từ 23-10-23

Cơ chế mới – Skill Card

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5 

1. Trận đấu

• Khi trong bộ bài ra trận có Skill Card, số lượng hiển thị tổng số lá bài ở góc phải màn hình sẽ bao gồm “Tổng bài thông thường + Tổng bài Skill Card”.
• Khi tới lượt của bản thân, ngoại trừ rút 1 lá thông thường sẽ rút thêm 1 lá Skill Card ngẫu nhiên.
• Nếu bạn đã rút hết số lượng Skill Card trong bộ bài ra trận, khi đến lượt bản thân sẽ rút 1 lá thông thường như bình thường.
• Thao tác sử dụng Skill Card trong trận đấu sẽ tương tự như bài thông thường. Mỗi lá Skill Card sẽ có cơ chế hoạt động dựa theo mô tả ghi trên lá bài.
• Sau khi sử dụng Skill Card thành công, bài Skill Card sẽ vào mộ.

2. Bộ bài

• Skill Card không thuộc Main Deck (bộ bài chính). Vì vậy khi bạn thêm bài Skill Card vào bộ bài ra trận, số lượng thêm vào sẽ không ảnh hưởng tới tổng số lượng bài thông thường khác.
• Có thể sở hữu nhiều Skill Card cũng như thêm vào Bộ bài ra trận nhiều lá Skill Card. Tuy nhiên vẫn có hạn chế riêng số lượng ra trận của Skill Card chỉ định bất kì.

3. Quy tắc

• Skill Card trong YugiH5 là bài với viền màu đa sắc và không có phẩm chất bài.
• Khác với Skill Card chỉ sử dụng trong Speed Duel, Skill Card YugiH5 vẫn có thể sử dụng bình thường ở các trận đấu miễn là bạn sở hữu nó.
• Vì Skill Card không thuộc bộ bài chính, bạn không thể sử dụng kĩ năng bài thông thường để lấy Skill Card từ bộ bài về tay.