Phiên bản tháng 11

Từ 23-10-23

Gói bài mở rộng cao cấp

♦ Thời gian diễn ra: 
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 01/11 - 03/11, 15/11 - 17/11
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 03/11 - 05/11, 17/11 - 19/11
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 05/11- 07/11, 19/11 - 21/11
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 07/11 - 09/11, 21/11 - 23/11
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 09/11 - 11/11, 23/11 - 25/11
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 11/11 - 13/11, 25/11 - 27/11
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 13/11 - 15/11, 27/11 - 29/11

♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

♦ Nội dung:

• Tốn Gem để mở gói bài:
¤ 1 gói tốn 100 Gem
¤ 10 gói tốn 1000 Gem
¤ 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.