Phiên bản tháng 11

Từ 23-10-23

Mảnh ghép Pharaoh

♦ Thời gian diễn ra:
• Thời gian nhận mảnh: ngày 15/11 - 23h59 ngày 28/11
• Thời gian đổi thưởng: ngày 15/11 - 23h59 ngày 01/12
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng
Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:

• Khi lần đầu nhấp vào giao diện để chọn cách thức tham gia:
¤ Ngẫu nhiên: Không tốn phí, sẽ ngẫu nhiên nhận được các bảo vật hiếm.
¤ x2 tỉ lệ: Nạp 200k để chọn, sẽ x2 tỉ lệ nhận được các bảo vật hiếm và nhận Thẻ EXP Đại*1.
¤ x3 tỉ lệ: Nạp 500k để chọn, sẽ x3 tỉ lệ nhận được các bảo vật hiếm và nhận EXP Siêu Cấp*1.


Quyết Đấu: Trong thời gian diễn ra sự kiện tham gia Quyết Đấu thắng sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 bảo vật (Tối đa 50 bảo vật mỗi ngày). Dùng bảo vật nhận được để đổi thưởng.

Đấu Tự Chọn: khi đạt liên thắng 3 trở lên sẽ nhận được Rương Ngàn Năm (Tối đa nhận được 10 Rương Ngàn Năm mỗi ngày). Tặng Rương Ngàn Năm qua Guild để nhận bảo vật (Tối đa tặng được 10 và nhận được 10 mỗi ngày).

Gói Quà Pharaoh: Có thể mua gói quà để nhận thưởng và Rương Báu Ngàn Năm. Dùng Rương Báu Ngàn Năm sẽ nhận được bảo vật để đổi thưởng. Mỗi ngày chỉ mua được 2 lần. Qua ngày sẽ làm mới số lần mua.