Phiên bản tháng 11

Từ 23-10-23

Quà tri ân server mới 1

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 30/10. Áp dụng trong 14 ngày đầu server mới.
 Đối tượng áp dụng: Áp dụng tất cả server mới sau bảo trì. Không áp dụng cho những server cũ mở trước đó.
 Cách tham gia: Nhấn vào Sự kiện
Nhấp vào biểu tượng


Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:
• Cập nhật phần thưởng trong Quà Tri Ân Server Mới 1.

STT
Tên hộp quà
Thưởng
Phần thưởng
Số lượng
1
Tri Ân 1
ES 1
CS-Stella
3
ES-Stella
3
ES-Sophia
3
2
Tri Ân 2
ES 2
CS-Elise
3
ES-Elise
3
ES-Pax
3
3
Tri Ân 3
ES 3
ES-Vadis
3
CS-Sophia
3
ES-Usophiel
3
4
Tri Ân 4
ES 4
ES-Mikhaelise
3
ES-Amento
3
ES-Ca Tụng
3
5
Tri Ân 5
ES 5
ES-Cầu Chúc
3
ES-Jibrine
3
ES-Nguyện Cầu
3
6
Tri Ân 6
ES 6
ES-Caspitelle
3
ES-Malfa
3
7
Tri Ân 7
ES 7
ES-Chiến Khúc
3
ES-Carpedibel
3
8
Tri Ân 8
ES 8
ES-Elaine
3
CS-Elaine
3
9
Tri Ân 9
Mờ Rin 1
Hải Nữ-Cá Quân
3
Hải Nữ-Tim Tinh Diệu
3
Hải Nữ-Lâu Đài San Hô
3
Hải Nữ-Bông Tuyết
3
10
Tri Ân 10
Mờ Rin 2
Hải Nữ-Lan Truyền
3
Hải Nữ-Trào Lưu
3
Hải Nữ-Cá Đuôi Tưa
3
Hải Nữ-San Hô
3
11
Tri Ân 11
Mờ Rin 3
Hải Nữ-Thác Nước
3
Hải Nữ-Sò Lửa
3
Hải Nữ-Cá Bắp Nẻ Xanh
3
Hải Nữ-Cá Thìa Tím
3
12
Tri Ân 12
Mờ Rin 4
Hải Nữ-Cá Trạng Nguyên
3
Hải Nữ-Sao Biển
3
Hải Nữ-Cá Ngựa
3
Hải Nữ-Quyết Ý
3
13
Tri Ân 13
Mờ Rin 5
Hải Nữ-Ca Tụng
3
Hải Nữ-Bóng Nước
3
Hải Nữ-Rồng Xanh
3
Hải Nữ-San Hô Hải Quỳ
3
14
Tri Ân 14
Mờ Rin 6
Hải Nữ-Tim Pha Lê
3
Hải Nữ-Quyết Ý
3
Hải Nữ-Ca Tụng
3
Hải Nữ-Bóng Nước
3
15
Tri Ân 15
Mờ Rin 7
Ánh Mắt Hủy Diệt
3
Hải Nữ-Đấu Hải
3
Hải Nữ-Chuyển Đổi
3
16
Tri Ân 16
Gói VIP
EXP Siêu Cấp
10
Siêu Sao Link Ding Dong
2
Siêu Rikka-Tuyết Liên
2
Siêu Thánh Kỵ-Isolde
2