Rương Chủ Đề THÀNH TỰU EXP

Từ 25-08-23

Rương Chủ Đề THÀNH TỰU EXP

♦ Thời gian diễn ra: Giới hạn trong ngày 25/08/2023
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5


• Vào trang nạp → Tại “mục 2 – Chọn gói” tiến hành chọn mục Gói Chủ Đề. Sau đó, tại hình ảnh gói nạp nhấp nút Mua để chọn gói chủ đề cần thanh toán.
• Gói có thể thanh toán không giới hạn số lần nhưng thời gian hiển thị trên trang nạp hạn chế. Sau khi thanh toán thành công, Rương Chủ Đề sẽ được gửi vào thư trong game.
• Mở Rương Chủ Đề sẽ chắc chắn nhận được 50 Gem và vật phẩm ngẫu nhiên trong rương.
¤ Rương Chủ Đề Thành Tựu EXP – 20.000 VNĐ: giữ nguyên tỉ lệ cũ, thay đổi phần thưởng mới.
¤ Thời gian từ 18h00 đến 20h00 ngày 25/08/2023: hết thời gian thì gói nạp sẽ biến mất, bài thủ vui lòng lưu ý thời gian thanh toán để tránh xảy ra sự cố.

Phần thưởng nhận mới
Số lượng
EXP Siêu Cấp
10
Chiến Sĩ Bánh Răng
1
Kiếm Khách·Masaki
1
Kiếm Sĩ Địa Tinh
1
Đấu Sĩ Lửa
1
Chiến Binh Hổ
1
Rồng Vẹt
1
Chiến Binh Lửa Tím
1
Vua Bạch Tuột
1
Cá Bay
1