SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY (10/05)

Từ 10-05-23

Nạp tích lũy

• Phạm vi áp dụng: tất cả bài thủ ở bất kì server nào từ S1 đến S299. Áp dụng cho toàn bộ gói nạ.
• Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 10/05 đến 23h59 ngày 15/05
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bài thủ tích lũy nạp đạt mốc tương ứng sẽ nhận thưởng quà của mốc nạp và các mốc trước đó.
• Ví dụ: khi bài thủ nạp đủ 5 triệu, bài thủ sẽ nhận được tất cả quà của mốc 5 triệu – 2 triệu – 500k – 200k.
• Quà sẽ được gửi qua thư cá nhân từ ngày 16-18/05. Bài thủ vui lòng đợi hết thời gian trao quà để nhận thưởng nhé.

Các mốc nạp tích lũy
Phần thưởng
Số lượng
200,000
Thẻ EXP-Cực Đại
5
Tộc Tai Mèo
3
Tengu Trừ Tà
3
Công Chúa Cologne
3
Người Cơ Bắp
3
Quỷ Kỳ Lạ
3
Chứng Nhận Pruflas
3
Kỵ Sĩ Ruồi Ma
3
500,000
EXP Siêu Cấp
1
Kaisatsu
3
Fraud Freeze
3
Hanafuda Thì Thầm
3
Hoa Hợp
3
Fuda Tái Sinh
3
Hanadzumi
3
Super Koi Koi
3
Hanazai-Ngắm Hoa
3
Hanazai-Ánh Mưa
3
Hanazai-Ngũ Quang
3
Hanazai-Tùng
3
Hanazai-Liễu
3
Hanazai-Phượng Hoàng Đồng
3
Hanazai-Chè Vè
3
Hanazai-Heo Thu
3
Hanazai-Lộc Phong
3
Hanazai-Phượng Hoàng Đồng
3
Hanazai-Bướm Mẫu Đơn
3
Hanazai-Rèm Anh Đào
3
Hanazai-Gió Liễu
3
Hanazai-Trăng Chè Vè
3
Hanazai-Hạc Tùng
3
2,000,000
EXP Siêu Cấp
2
Một Vũ Tiễn-Trương Thanh
3
Cửu Văn Long-Sử Tiến
3
Hoa Hòa Thượng-Lỗ Trí Thâm
3
Đại Đao-Quan Thắng
3
Báo Tử Đầu-Lâm Xung
3
Song Tiên-Hô Diên Chước
3
Trương Thiên Sư
3
Song Thương Tướng-Đổng Bình
3
Hắc Toàn Phong-Lý Quỳ
3
Phác Thiên Điêu-Lý Ứng
3
Hô Bảo Nghĩa-Tống Giang
3
Hồng Tín
3
Thác Tháp Thiên Vương-Triều Cái
3
Nhập Vân Long-Công Tôn Thắng
3
Viêm Hổ Lương Sơn Bộc
3
Tinh Đẩu
3
Thiên Quyền
3
Thiên Toàn
3
Tinh Tú
3
Lương Sơn Bạc
3
Ngọc Hoành
3
Tiểu Lý Quảng-Hoa Vinh
3
Trí Đa Tinh-Ngô Dụng
3
Thiết Phiến Tử-Tống Thanh
3
Hỗn Giang Long-Lý Tuấn
3
Thiên Xu
3
Động Minh
3
Lãng Tử-Yến Thanh
3
La Chân Nhân
3
Nhất Trượng Thanh-Hỗ Tam Nương
3
Ngọc Kỳ Lân-Lư Tuấn Nghĩa
3
5,000,000
EXP Siêu Cấp
3
Siêu Lamia
3
Siêu Gilgamesh
3
DD-Lamia
3
DDD-Caesar Tận Thế
3
DD-Slime Hồn Ma
3
Khế Ước Nữ Võ Thần
3
DD-Rú Đêm
3
Khế Ước Lỗi
3
DDD-Genghis
3
DD-Tái Tổ Hợp
3
DD-Slime Ốc Xoáy
3
DD-Pandora
3
DD-Baphomet
3
DD-Lilith
3
DD-Triệu Tập
3
DDD-Kali Yuga
3
DDD-Caesar
3
DDD-Dharc
3
DDD-Beowulf
3
DDD-Darius
3
DDD-Pendragon
3
DDD-Abyss Tận Thế
3
DD-Bóng Ma
3
Khế Ước Cổng Địa Ngục
3
Khế Ước Thần Dị Giới
3
Khế Ước Vua Quỷ
3
DDD-Armageddon
3
DDD-Genghis Đại Đế
3
DDD-Tell
3
DDD-Caesar Đại Đế
3
DDD-Alexander Đại Đế
3
DDD-Alexander
3
Gilgamesh
3
Linh Thần-Linh Nhi
3
8,000,000
EXP Siêu Cấp
3
Võ Cơ-Ahashima
2
Rương Roc Ma 1
21
Rương Roc Ma 2
6
Rương Roc Ma 3
6
Rương Roc Ma 4
18
12,000,000
EXP Siêu Cấp
4
Rương 3Q và Viêm Thú 1
30
Rương 3Q và Viêm Thú 2
12
Rương 3Q và Viêm Thú 3
24
Rương 3Q và Viêm Thú 4
30
Siêu Chuyển Sinh-Linh Miêu
3
Siêu Chuyển Sinh-Viêm Trận
3
Siêu Chuyển Sinh-Phượng Hoàng
3
Siêu Rồng Proxy
1
20,000,000
EXP Siêu Cấp
8
Siêu-Thuật Sĩ Băng
1
Ông Già Satan
1
30,000,000
EXP Siêu Cấp
10
Sấm Truyền Hư Vô
1
Tuyết Nữ Băng Giá
1
Yêu Nữ Băng Tuyết
1
40,000,000
EXP Siêu Cấp
10
Hóa Thân Tà Thần
1
Tà Thần Hóa Thân
1