THÁNG 1 CÓ GÌ HOT?

Từ 30-12-19

Thẻ Tháng 1

Thẻ Tháng 1

Thẻ Tháng

Trị giá

Thưởng

Bạc

50.000 VNĐ

Dung Hợp Nhập Thể

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng

200.000 VNĐ

Nhập Thể-Aussa Bội Thu

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

 

Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động

 

Chú ý:

- Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn

- Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần

- Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.