Update 03/08

Từ 03-08-21

Cập nhật Shop Tích Lũy

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 03/08
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Tiệm Bài → Shop Tích Lũy
Cập nhật một số lá bài theo bảng dưới đây:
Tên lá bài
Giá (Thẻ tích lũy nạp)
Số lượng
Số lần đổi
Chó Săn Ma Thuật
100
1
3
Utopia
300
1
3
Gagaga-Cao Bồi
300
1
3
Rồng Bá Chủ
400
1
3
Rồng Ma-Dragonecro
500
1
2
Rồng Hi Vọng-Thần Ngân Hà
400
1
3
Kế Thừa Chén Thánh
50
1
3
Thánh Kỵ-Constantine
50
1
3
Hoàng Hậu Guinevere
50
1
3
Chuẩn Bị Biến Hình
500
1
3
Quà Synchron
100
1
3
*Lưu ý: Nếu bài thủ đã sở hữu lá bài thì số lần đổi sẽ giảm đi bằng với số lượng có trong bộ bài.