Update 05.11: RỒNG SẤM HỦY DIỆT

Từ 04-11-19

Cập Nhật Cấp Nhân Vật 100

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 05/11/2019.

Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5.

-          Nhân vật khi đạt cấp 100 giờ đây sẽ sử dụng bộ bài tối thiểu là 50 lá và mức LP khởi đầu trận đấu là 10000 LP.