Update 09/06

Từ 08-06-20

X2 Thẻ Zing

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian diễn ra sự kiện: 12/06, 19/06


Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện trong ngày diễn ra sự kiện

Giao Diện Chính Sự Kiện:

 

-  X2 Thẻ Zing chỉ có thể nạp trong giao diện này (chỉ áp dụng bằng cách nạp thẻ Zing).

-  Có thể nhấp vào hộp quà để xem phần thưởng của các mốc nạp.

-  Khi nạp sẽ nhận được x2 Gem và phần quà thêm từ hộp quà (không tính vào tích lũy nạp và nạp từ túi dư sẽ không được tính).

 

Phần thưởng thêm:

Gói nạp

Hộp Quà

50k

Gem * 1000, Vé Cao Cấp * 1, Bình Phong Ấn * 3

100k

Gem * 2000, Vé Cao Cấp * 2, Bình Phong Ấn * 6

200k

Gem * 4000, Vé Cao Cấp * 3, Bình Phong Ấn * 12

500k

Gem * 10000, Vé Cao Cấp * 5, Bình Phong Ấn * 30