Update 20/07

Từ 20-07-21

Gói bài mở rộng cao cấp

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 20/07 - 21/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 22/07 - 23/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 24/07 - 25/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 26/07 - 27/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 28/07 - 29/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 30/07 - 31/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 01/08 – 02/08
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: 
Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

♦ Nội dung:

• Tốn Gem để mở gói bài:
- 1 gói tốn 100 Gem
- 10 gói tốn 1000 Gem
- 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.