Update 22/06

Từ 22-06-21

Cập nhật Đầu tư siêu lợi server mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 22/06
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả server mới bắt đầu mở từ ngày 22/06
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Hoạt Động → Gói Ưu Đãi


Cập nhật phần thưởng mới cho các Gói Ưu Đãi server mới

Gói Nâng Cao
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 100
Mảnh Hồn Viễn Cổ*50, Gem*1000
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 200
Vi Mạch Đa Chiều*150, Gem*500
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 300
Thẻ Tím*200,Thẻ Vàng*200, Gem*500
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 400
Vi Mạch Đa Chiều*150, Gem*500
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 500
Vé Cao Cấp*30, Gem*500
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 600
Đá Hư Vô*200, Gem*500
Quà Nâng Cấp-Năng động tuần đạt 700
Người Nhân Tạo-Jinzo*1,Mảnh Hồn Viễn Cổ*200, Gem*1000

Gói Cao Cấp
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 2 trận
Bình Phong Ấn*20, Huân Chương Hoàng Gia*150, Gem*2500
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 3 trận
Vé Hoàng Gia*2, Gem*1250
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 4 trận
Bình Phong Ấn*20, Huân Chương Hoàng Gia*50, Gem*1250
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 5 trận
Vé Hoàng Gia*2, Gem*1250
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 6 trận
Bình Phong Ấn*20, Huân Chương Hoàng Gia*50, Gem*1250
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 7 trận
Vé Hoàng Gia*2, Gem*1250
Quà Cao Cấp-Quyết Đấu liên thắng 10 trận
Phù Thủy Áo Đen Hỗn Độn*1, Huân Chương Hoàng Gia*150, Gem*1250

Gói Siêu Cấp
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 2 Trận
Pháp Sư Mặt Trời-Edda*1, Gem*5000
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 3 Trận
Lôi Nhã Vàng*300, Gem*2500
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 4 Trận
Ma Nhân Hư Vô*1, Gem*2500
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 5 Trận
Đá Hư Vô*500, Gem*2500
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 7 Trận
Điểm Hàng Hiệu*200, Gem*2500
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 9 Trận
Đá Di Tích*1000, Gem*2500
Đấu Tự Chọn Liên Thắng 12 Trận
Ma Nhân Ánh Sáng*1, Mảnh Hồn Viễn Cổ*1000, Gem*2500