Update 22/06

Từ 22-06-21

Nạp tích lũy

♦ Thời gian diễn ra: Ngày 22/06 - 28/06, 29/06 - 06/07, 06/07 - 12/07, 13/07 - 19/07
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia:
Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động:
Giao diện chính của sự kiện:
♦ Nội dung:
• Nạp tích lũy gói Gem cơ bản sẽ được tích vào sự kiện trong thời gian diễn ra.
• Ở các mốc cao sẽ có thể chọn Rương để nhận bài. Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 Rương.


• Nạp đạt mốc, chọn 1 trong 2 rương. Rương được chọn sẽ gửi vào Hộp Ma Thuật.
• Sử dụng Rương có thể chọn 1 trong các lá bài có trong Rương để nhận. Mỗi lần sử dụng chỉ được sử dụng 1 Rương.
• Ở các mốc càng cao, phần thưởng và số lượng Rương nhận được sẽ thay đổi theo.
• Sử dụng Rương Tài Nguyên sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên.