Update 22/06

Từ 22-06-21

Quà Tri Ân server mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 22/06. Áp dụng trong 14 ngày đầu server mới.
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả server mới bắt đầu mở từ 22/06. Không áp dụng cho những server cũ mở trước thời gian 13/04.
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Sự Kiện


Nhấp vào biểu tượng:

Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:
• Quà Đăng Nhập: Mỗi ngày đăng nhập sẽ có thể chọn và nhận thưởng 2 trong 6 vật phẩm đưa ra.
  - Nhận x2: Tốn 200 Gem để nhận phần thưởng đã chọn.
  - Nhận x5: Nạp 50K để nhận x5 phần thưởng đã chọn.
• Tri Ân: Nhiều hộp quà với giá trị khác nhau. Nạp các gói nạp để mua. Khi tham gia, bài thủ sẽ nhận được meta Nekroz, Galaxy x3 các lá bàicác bài hỗ trợ cho meta.
Tri Ân 1
Nekroz 1
Nekroz Băng Giá
1
Chiến Giáp Nekroz
1
Chim Thánh Nekroz
1
Giáp Băng Nekroz
1
Nekroz Đa Chiều
1
Thuật Sĩ Nekroz
1
Nekroz Thiên Phạt
1
Đại Pháp Sư Nekroz
1
Công Chúa Nekroz
1
Nghi Thức Dung Hợp Mắt Đỏ
1
Hồn Hoa Xuân
1
Tri Ân 2
Nekroz 2
Nekroz Diệt Quỷ
1
Nekroz Chuyển Hồn
1
Chiến Binh Exa
1
Chi Viện
1
Nekroz Ma Thần
1
Nekroz Rồng Băng
1
Nghi Thức Khẩn Cấp
1
Nghi Thức Sẵn Sàng
1
Nekroz Kính Vạn Hoa
1
Kỵ Sĩ Rồng Mắt Đỏ
1
Hồn Ma Ám
1
Tri Ân 3
Nekroz 3
Nekroz Băng Giá
1
Chiến Giáp Nekroz
1
Chim Thánh Nekroz
1
Giáp Băng Nekroz
1
Nekroz Đa Chiều
1
Thuật Sĩ Nekroz
1
Nekroz Thiên Phạt
1
Đại Pháp Sư Nekroz
1
Công Chúa Nekroz
1
Sen Đỏ Bá Đạo
1
Hồn Hoa Xuân
1
Tri Ân 4
Nekroz 4
Nekroz Diệt Quỷ
1
Nekroz Chuyển Hồn
1
Chiến Binh Exa
1
Chi Viện
1
Nekroz Ma Thần
1
Nekroz Rồng Băng
1
Nghi Thức Khẩn Cấp
1
Nghi Thức Sẵn Sàng
1
Nekroz Kính Vạn Hoa
1
Rồng Sen Đỏ-Super Nova
1
Hồn Ma Ám
1
Tri Ân 5
Nekroz 5
Nekroz Băng Giá
1
Chiến Giáp Nekroz
1
Chim Thánh Nekroz
1
Giáp Băng Nekroz
1
Nekroz Đa Chiều
1
Thuật Sĩ Nekroz
1
Nekroz Thiên Phạt
1
Đại Pháp Sư Nekroz
1
Công Chúa Nekroz
1
Sen Đỏ Bá Đạo
1
Hồn Hoa Xuân
1
Tri Ân 6
Nekroz 6
Nekroz Diệt Quỷ
1
Nekroz Chuyển Hồn
1
Chiến Binh Exa
1
Chi Viện
1
Nekroz Ma Thần
1
Nekroz Rồng Băng
1
Nghi Thức Khẩn Cấp
1
Nghi Thức Sẵn Sàng
1
Nekroz Kính Vạn Hoa
1
Rồng Sen Đỏ-Super Nova
1
Hồn Ma Ám
1
Tri Ân 7
Galaxy 1
Kỵ Sĩ Ngân Hà
1
Quỹ Đạo Ánh Sáng
1
Truy Đuổi Ánh Sáng
1
Chiến Binh Ngân Hà
1
Huy Quang Đế-Galaxion
1
Pháp Sư Ngân Hà
1
Rồng Thần-Rồng Giao Tử
1
Mắt Ngân Hà-Afterglow
1
Rồng Thần-Rồng Lực Hút
1
Rồng Lốc Xoáy-Bulge
1
Rồng Hồi Sinh
1
Nhịp Điệu Rồng Thức Tỉnh
1
Tri Ân 8
Galaxy 2
Ánh Sáng Trảm Kích
1
Kiếm Thánh Ngân Hà
1
Ngân Hà Viễn Chinh
1
Lốc Xoáy Ngân Hà
1
Ánh Sáng Tăng Tốc
1
Mắt Ngân Hà-Vua Rồng Photon
1
Mắt Ngân Hà-Photon Áo Giáp
1
Mắt Ngân Hà-Tachyon
1
Mắt Ngân Hà-Cipher
1
Rồng Ánh Sáng-Photon Bùng Nổ
1
Mắt Ngân Hà-Photon
1
Levianeer
1
Mua Thế Chấp
1
Tri Ân 9
Galaxy 3
Kỵ Sĩ Ngân Hà
1
Quỹ Đạo Ánh Sáng
1
Truy Đuổi Ánh Sáng
1
Chiến Binh Ngân Hà
1
Huy Quang Đế-Galaxion
1
Pháp Sư Ngân Hà
1
Rồng Thần-Rồng Giao Tử
1
Mắt Ngân Hà-Afterglow
1
Kỵ Sĩ Âm Phủ-Launcelot
1
Rồng Lốc Xoáy-Bulge
1
Rồng Hồi Sinh
1
Nhịp Điệu Rồng Thức Tỉnh
1
Tri Ân 10
Galaxy 4
Ánh Sáng Trảm Kích
1
Kiếm Thánh Ngân Hà
1
Ngân Hà Viễn Chinh
1
Lốc Xoáy Ngân Hà
1
Ánh Sáng Tăng Tốc
1
Mắt Ngân Hà-Vua Rồng Photon
1
Mắt Ngân Hà-Photon Áo Giáp
1
Mắt Ngân Hà-Tachyon
1
Mắt Ngân Hà-Cipher
1
Rồng Ánh Sáng-Photon Bùng Nổ
1
Mắt Ngân Hà-Photon
1
Levianeer
1
Mua Thế Chấp
1
Tri Ân 11
Galaxy 5
Kỵ Sĩ Ngân Hà
1
Quỹ Đạo Ánh Sáng
1
Truy Đuổi Ánh Sáng
1
Chiến Binh Ngân Hà
1
Huy Quang Đế-Galaxion
1
Pháp Sư Ngân Hà
1
Rồng Thần-Rồng Giao Tử
1
Mắt Ngân Hà-Afterglow
1
Thần Máy Móc-Dingirsu
1
Rồng Lốc Xoáy-Bulge
1
Rồng Hồi Sinh
1
Nhịp Điệu Rồng Thức Tỉnh
1
Tri Ân 12
Galaxy 6
Ánh Sáng Trảm Kích
1
Kiếm Thánh Ngân Hà
1
Ngân Hà Viễn Chinh
1
Lốc Xoáy Ngân Hà
1
Ánh Sáng Tăng Tốc
1
Mắt Ngân Hà-Vua Rồng Photon
1
Mắt Ngân Hà-Photon Áo Giáp
1
Mắt Ngân Hà-Tachyon
1
Mắt Ngân Hà-Cipher
1
Rồng Ánh Sáng-Photon Bùng Nổ
1
Mắt Ngân Hà-Photon
1
Levianeer
1
Mua Thế Chấp
1
Tri Ân 13
Rồng Trắng
Thánh Đường Ánh Sáng
2
Rồng Băng Ba Chĩa
2
Con Đường Hi Vọng
2
Di Tích Thần Rồng
1
Rồng Mắt Xanh 3 Chiều
1
Rồng Mắt Xanh Vực Sâu
3
Miếu Thần Rồng
3
Tri Ân 14
Rồng Cao Cấp
Linh Sứ Rồng Trắng
3
Vua Kỵ Sĩ Rồng
3
Nữ Phù Thủy Mắt Xanh
3
Thủ Vệ Mắt Xanh
3
Thầy Tế Mắt Xanh
3
Thuật Sĩ Mắt Xanh
3
Đá Trắng Cổ
3
Tri Ân 15
Tài Nguyên
Mảnh Hồn Viễn Cổ
500
Đá Đi Tích
500
Đá Hư Vô
500
Thẻ Tích Lũy Nạp
200
Huân Chương Hoàng Gia
600
Vé Cao Cấp
30
Tri Ân 16
Gói VIP
Chổi Lông Gà
1
Rồng Ống Súng
3
Rồng Lửa Thương Khẩu
3
Viêm Thú Chuyển Sinh-Phượng Hoàng Lửa
3

Quỹ Tri Ân: Gồm 3 quỹ nạp, mỗi quỹ trị giá 200K. Sau khi mua chỉ cần đăng nhập mỗi ngày để nhận thưởng. Có thể nạp gói Gem cơ bản để nhận bù các ngày bỏ lỡ.