Update 23/06

Từ 23-06-20

Nạp Tích Lũy (Mới)

Nạp Tích Lũy (Mới)

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian diễn ra sự kiện:

Ngày 23/06/2020 – 23h59 29/06/2020

Ngày 30/06/2020 – 23h59 06/07/2020

Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động:

Giao diện chính của Sự kiện:

Cách Tham Gia

-  Nạp tích lũy gói Gem cơ bản sẽ đucợ tích vào sự kiện trong thời gian diễn ra.

-  Ở các mốc cao sẽ có thể chọn rương để nhận bài. Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 rương.

-  Nạp đạt mốc, chọn 1 trong 2 rương. Rương được chọn sẽ gửi vào Hộp Ma Thuật.

-  Sử dụng Rương có thể chọn 1 trong các lá bài có trong Rương để nhận. Mỗi lần sử dụng chỉ được sử dụng 1 Rương.

-  Ở các mốc càng cao, phần thưởng và số lượng Rương nhận được sẽ thay đổi theo.

-  Sử dụng Rương Tài Nguyên sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên.